“Tekenen, schrijven en bouwen. Jij bepaalt wat we bespreken. En als je dat wilt kan je ook creatief bezig zijn om meer van jezelf te ontdekken.”

Visueel in beeld met Elsbeth

Ik wil de jongere of jongvolwassene met een (licht) verstandelijke beperking laten inzien en ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. En de omgeving dit ook laten zien en ervaren.

We kunnen samen opschrijven en tekenen hoe dingen gaan. Wat er wordt gedacht, wat er wordt gevoeld? Ik laat ze daarna zelf bedenken wat zij anders willen. En hoe ze dat kunnen aanpakken. We kunnen ook samen op pad gaan als dat past bij het traject/doel van de jongere.

Tijdens het coachen zijn de ouders/verzorgers en/of begeleiders/leerkracht er nauw bij betrokken, want…

“Bij verandering is het fijn dat de omgeving hierbij betrokken is, rekening houdt met én actief bijdraagt aan dat veranderproces.”

Ouders komen met een hulpvraag. Vaak of soms voelt de jongere zelf ook wat er niet lekker loopt. Dit komt vaak vanzelf naar boven. Ik laat de regie van het bespreken van onderwerpen bij de jongeren. Veelal komt het hoofdonderwerp van de ouders via een andere manier terug in de tekeningen en gesprekken die ik met de jongeren voer.

Uiteraard bespreek ik altijd met de jongere wat ik of wat er wordt overdragen aan de ouders/verzorgers. Dat kan zijn via een praatplaat of door middel van een gesprek achteraf.

“Ik had thuis problemen en ik was in gesprek gegaan met Elsbeth. In het begin ging het thuis stroef, maar later zagen we meer verbetering in de situatie. En nu gaat het steeds beter en beter.”

Jongen, 18 jaar

Het maatwerk traject:

Globaal 6 tot 10 sessies

De route bepalen we samen, het pad kan niet precies van tevoren worden uitgestippeld. Het ligt aan de vraag van de ouders/ jongere

Kennismaking 25,-

Voorafgaand aan het traject vindt een kennismaking plaats met de jongere en zijn/haar ouders of verzorgers van ongeveer 45 minuten.

Deze kosten worden in mindering gebracht bij de eerste coachingsessie.

In-tekengesprek van 1 uur met de jongere.

en

Coachingsessie van 1 uur: 67,- incl. BTW

Ook mogelijk:
Strippenkaart voor 8 sessies: €497,-
Deze sessies plannen we samen in.

PGB: Heb je een PBG? Neem dan contact op, zodat we samen kunnen afstemmen.

Wat kan er allemaal tijdens het traject?

 • Sessie met jongere/jong volwassene.
 • Sessie met zijn/haar ouder(s).
 • Sessie met jongere en ouder(s) samen.
 • Tekenen en schrijven met “teken je gesprek”.
 • Bouwen met speciale blokken (zie methoden).
 • Creatieve opdracht ter ontspanning en inzicht.
 • Uitleg over emoties/gevoelens.
 • Spel spelen voor eigen inzicht.
 • Samen op pad gaan,ervaringen in de praktijk.

Wat kan er bereikt worden?

 • Meer zelfinzicht.
 • Meer inzicht in eigen handelen.
 • Meer inzicht in gevoelens.
 • Een samen gemaakt actieplan voor een bepaalde periode.
 • Meer zelfstandigheid.
 • Prettige sfeer in huis.
 • Begrip voor de ander.
 • De jongere kan vertellen wat er is, doordat er een ondersteunende praatplaat is.
 • Voor ouders: inzicht krijgen in je kind, vertrouwen krijgen en in (kleine) stapjes begeleid durven loslaten.
 • Positieve gesprekken kunnen voeren.
 • Meer openheid.
 • Samen kijken naar wat wél goed gaat.

Contactformulier

Ik wil dat je contact met mij opneemt via: